Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ατά τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου πρέπει νά παρευρίσκονται γονεῖς, ἀδέλφια καί συγγενεῖς πού ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας;

 Κατά τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου πρέπει νά παρευρίσ...:   Κατά τα τελευταία έτη, απ' όταν εθεσπίσθη ο πολιτικός γάμος εν τη Ορθοδόξω Ελλάδι μας, άρχισαν κάποιοι άνθρωποι που ζούσαν ή ζου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου