Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

.19. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρός στά παιδιά Του (Α΄ Ἰωαν. 3, 1), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη


19. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρός στά παιδιά Του (Α΄ Ἰωαν. 3, 1), Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου καί Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη,  Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης_http://hristospanagia3.blogspot.gr

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Ἡ προσήλωση στά βιωτικά Α΄μέρος_Μ. Βασιλείου_1-1-2019_Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορ...

47.«Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι», Ἀρχιμ. Σάββα...

Οἱ δυό λανθασμένες χρήσεις τοῦ χρόνου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 01-09-2016

«Πόσος χρόνος ἐστίν;»- Ἡ προσοχή στή διαχείρηση τοῦ χρόνου_Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

16. Ἡ παραμονή στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία (Α΄ Ἰωαν. 2, 24-25)


16. Ἡ παραμονή στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία (Α΄ Ἰωαν. 2, 24-25), Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου καί Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη, 9-12-2018, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Δέν πρέπει νά πιστεύουμε στήν θεωρία περί «ἀποκατάστασης τῶν πάντων»

Δέν πρέπει νά πιστεύουμε στήν θεωρία
περί «ἀποκατάστασης τῶν πάντων»

Ὁ Θεός μπορεῖ νά τούς βάλει ὅλους στόν Παράδεισο, καί ὅλων τῶν θρησκειῶν νά τούς βάλει, ὅλους. Αὐτό, ὅμως, τά χαρτιά μας δέν τό γράφουν. Ἀλλά οὔτε καί πρέπει ἐμεῖς νά τό πιστεύουμε. Ἔστω κι ἄν ὁ Θεός, ὅλους μπορεῖ νά τούς πάρει ὡς παιδιά Του. «Μέ ἀκούεις;...», ἔτσι πιστεύουμε.
Μά, θά πεῖς... Γιατί νά μήν τό ποῦμε, ὅτι ὅλοι εἴμαστε παιδιά Του; Ὄχι. Δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά τό ποῦμε αὐτό. Ἔτσι πρέπει νά τό ἔχουμε μέσα μας. Ἄλλο τί θά κάνει ὁ Θεός εἰς τήν Δευτέρα Παρουσία. Ἐμεῖς δέν θά τό βάλουμε ἀπό τώρα, γιά νά τά ἔχουμε ὅλα ἴσιωμα! Πρέπει νά τό ἔχουμε ἔτσι μέσα μας. Ἔτσι ἔρχεται. «Μά», θά πεῖς, «εἶναι ἀνθρώπινο». Ἔ; Ἔτσι τό καταλαβαίνουμε, ἔ; Ἔτσι μᾶς τό δίνει ἡ Γραφή. Νά τό καταλαβαίνουμε ἔτσι. Τό πῶς θά εἶναι ὁ Θεός, δέν μᾶς [τό] λέει πῶς θά εἶναι. Κανένας δέν μπορεῖ νά καταλάβει πῶς εἶναι ὁ Θεός. Λοιπόν, ἐγώ ἔτσι πιστεύω τά πράγματα. Ἐάν μέ μπερδέψετε ἐσεῖς, τί θά κάνω ἐγώ; Αὐτοί εἶναι θρῆσκοι! Λοιπόν θά ρωτήσουν, ἀπό ’δῶ, ἀπό ’κεῖ... θά ποῦν «τί εἶναι αὐτά τά παιδιά;»... Μά... καί γι’ αὐτόν τόν σκοπό, ἐγώ εἶμαι γέροντας, πρέπει νά εἶμαι εἰλικρινής. Ἔχω τόσο κόσμο... δέν ξέρεις. Ὅλοι... Ὅλος ὁ κόσμος, ἐδῶ στό τηλέφωνό μου, νά ἔρθεις, ἀπό ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσμου τηλεφωνοῦν, τήν νύχτα, ὅ,τι ὥρα νά ’ναι.