Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

69. «Προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ ἐν πνεύματι» (Ἐφ. 6, 18), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


69. «Προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ ἐν πνεύματι» (Ἐφ. 6, 18), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-7-2018 (Ὁμιλία στό Καθολικό τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

- Γέροντα, τό παιδί μου ἔχει πεῖσμα, ἔχει ἐγωϊσμό, τί νά κάνω;

 Απόσπασμα από ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτη.

Ἔχει τό παιδί πεῖσμα, ἔχει ἐγωισμό, ἔχει φιλαυτία δηλαδή, ἔχει ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτό εἶναι μιά δύναμη. Ὅσο πιό μεγάλη ἀγάπη ἔχει στόν ἑαυτό του, σημαίνει τόσο πιό δυνατή εἶναι ἡ ψυχή του. 
Ἀλλά αὐτή τή δύναμη τῆς ψυχῆς του τήν ἔχει βάλει σέ λάθος δρόμο, σέ ἕνα λάθος ρυάκι, ἄς τό ποῦμε, τό ὁποῖο ἀντί νά τόν ζωογονεῖ, τόν πνίγει. Θά πρέπει λοιπόν νά ἀλλάξουμε τήν κατεύθυνση. Νά πᾶμε ἀντίθετα.
Νά βοηθήσουμε τό παιδί νά στρέψει τήν ἀγάπη αὐτή πού ἔχει στόν ἑαυτό του πρός τόν Θεό καί νά μάθει ὄχι νά λατρεύει τόν ἑαυτό του καί τό θέλημά του, ἀλλά νά ζητάει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει νά γίνεις ταπεινός: νά ζητᾶς καί νά ἐφαρμόζεις κάθε στιγμή τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά εἶσαι ἀναπαυμένος μέ αὐτά πού σοῦ δίνει ὁ Θεός κάθε στιγμή καί ὄχι νά ἔχεις στημένο τό δικό σου θέλημα καί νά ἀπαιτεῖς νά γίνεται αὐτό.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο (ὁμιλία Β΄), Ἁγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


Στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο (ὁμιλία Β΄), Ἁγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 29-6-2018 (κήρυγμα στήν ἀγρυπνία), ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

«Ὁράματα τοῦ Κυρίου καί τοῦ διαβόλου» (Μ. Ἀντωνίου), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Σκέφτηκα σήμερα, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ποῦμε μέ βάση τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί τῶν ἄλλων Πατέρων, πῶς μποροῦμε νά διακρίνουμε, ἄν ἕνα ὅραμα εἶναι ἀπό τόν Θεό ἤ ἀπό τόν διάβολο, γιατί πολλές φορές πλανώμεθα. Ξεγελιόμαστε ἀπό τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἔχουμε πεῖ, μετασχηματίζεται καί σέ ἄγγελο φωτός. Δηλαδή μπορεῖ νά φανερώνεται σάν ἄγγελος, νά μοιάζει μέ ἄγγελο, ἀκόμα καί μέ τήν Παναγία, ἀκόμα καί μέ τόν ἴδιο τόν Κύριο, ἤ μέ ἁγίους καί νά μπερδέψει τόν ἄνθρωπο. Πολλοί μπερδεύονται καί πλανῶνται ἀπό τέτοια δαιμονικά ὁράματα.
Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὅπως καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι, εἶχαν ἐμπειρία τοῦ πράγματος. Ὁ σύγχρονος Ἅγιός μας, ὀ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε, ὅτι ἀπό τά διακόσια τέσσερα ὁράματα πού εἶχα, μόνο δύο ἦταν ἀληθινά, τοῦ Θεοῦ δηλαδή. Τά ἄλλα εἶναι δαιμονικά, ἤ μπορεῖ νά εἶναι καί πλάσματα τῆς φαντασίας μας. Μπορεῖ νά εἶναι ἐπιθυμίες ἐσωτερικές καί ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν ἐπιθυμιῶν νά ἔχουμε καί τέτοιες ὁράσεις. Κάποιος, ἄς ποῦμε, θέλει πολύ νά δεῖ τήν Παναγία, θέλει, θέλει... θέλει νά δεῖ τήν Παναγία καί μπορεῖ στό τέλος νά νομίζει ὅτι τήν εἶδε, ἀλλά νά μήν εἶναι παρά ἕνα δημιούργημα δικό του, τῆς ἐπιθυμίας του.
- Πῶς μπορεῖ νά γίνει ἡ διάκριση; Ποιά εἶναι τά ὁράματα τοῦ Κυρίου καί ποιά εἶναι τοῦ διαβόλου; Ποιές εἶναι οἱ ἀγαθές ὀπτασίες;
Λέει λοιπόν ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, τήν διδασκαλία του τήν ἔχει καταγράψει ὁ μαθητής του ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Χρωστοῦμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη στόν Μέγα Ἀθανάσιο, τόν μεγάλο αὐτόν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας γιά ὅλα αὐτά πού ἔκανε γιά τήν Ἐκκλησία μέ πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλούς διωγμούς καί ἀγῶνες, γιά τά θεόπνευστα συγγράματά του καί κατεξοχήν γιά τόν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πού μᾶς ἄφησε. Μέσα στόν Βίο ἔχει καί αὐτές τίς διδασκαλίες πού θά διαβάσουμε ἀπόψε καί θά δεῖτε, ὅτι ὅλα αὐτά πού λέει ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιατί εἶναι θεμελιωμένα πάνω στήν Ἁγία Γραφή. Ἡ διάκριση πού ἔχει εἶναι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἄλλα παρόμοια περιστατικά ἄλλων Ἁγίων, τά ὁποῖα εἶναι ἀποθησαυρισμένα στήν Ἁγία Γραφή.

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

«Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 6, 11), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


«Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 6, 11), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 17-6-2018 (ὁμιλία στό Καθολικό τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος), http://hristospanagia3.blogspot.gr

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Περί Οὐάλη, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


Περί Οὐάλη, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-6-2018, (κήρυγμα στήν ἀγρυπνία), Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης,
http://hristospanagia3.blogspot.gr

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

25. Περί Στεφάνου τοῦ Λίβυος, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


25. Περί Στεφάνου τοῦ Λίβυος, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 9-6-2018 (κήρυγμα), ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Περί τῆς ἐμπιστοσύνης στό Θεό, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


Περί τῆς ἐμπιστοσύνης στό Θεό, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 31-5-2018 (ὁμιλία σέ παιδιά- προσκυνητές), Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης,
http://hristospanagia3.blogspot.gr

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Ἡ ὑπακοή στόν Πνευματικό μας ὁδηγό Α΄ (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΛΓ΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ὑπακοή στόν Πνευματικό μας ὁδηγό Α΄ (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΛΓ΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-5-2018 στό Καθολικό τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, ζωντανή μετάδοση, http://hristospanagia3.blogspot.gr

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ Ἐφαρμοσμένη Ὀρθόδοξη Δογματική, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ Ἐφαρμοσμένη Ὀρθόδοξη Δογματική, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-6-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

«Οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν» (Ἐφ. 6,4), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


«Οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν» (Ἐφ. 6,4), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία στίς 13-5-2018 (ὁμιλία στό Καθολικό τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, ζωντανή μετάδοση, http://hristospanagia3.blogspot.gr

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Ἡ μεταβολή τῆς γλώσσας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό τό Πανάγιο Πνεύμα κατά τήν Πεντηκοστή- Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου


Ἡ μεταβολή τῆς γλώσσας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό τό Πανάγιο Πνεύμα κατά τήν Πεντηκοστή- Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἉγιορείτουἹερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου-Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-06-2012 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι)

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Λόγος στήν Ἁγία Πεντηκοστή-Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου-Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου


Λόγος στήν Ἁγία Πεντηκοστή-Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου-Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου-Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 03-06-2012 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι)

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ Α΄ (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΛΒ΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ Α΄ (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΛΒ΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία στίς 9-5-2018 (στόν Ἱ.Ν. Μεγάλου Ἀθανασίου Ἀμπελειῶν Πέλλας),
http://hristospanagia3.blogspot.gr

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων, Α΄Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων, Α΄Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 2-6-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

π. Σάββας Ἁγιορείτης - Ἡ ἄθεη Παιδεία στήν Ἑλλάδα σήμερα

 Απόσπασμα από ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτη.

Εἶναι ἄθεη, οὐσιαστικά, ἡ Παιδεία σήμερα στὴν πατρίδα μας. Πρίν λίγο τό ἔμαθα (δὲν ἀντέχω νὰ μὴν τὸ πῶ, θὰ τὸ πῶ…). «Προχθές», μοῦ εἶπε μία μητέρα, «πῆρα ἕνα χαρτὶ ἀπ’ τὸ σχολεῖο πού ἔλεγε, ἐὰν θέλει νὰ ὑπογράψει ὅτι ἐπιτρέπει στὸ παιδί της νὰ πάει νὰ ἐπισκεφτεῖ ἕναν ναὸ ὀρθόδοξο, ἕναν ρωμαιοκαθολικὸ κι ἕναν προτεσταντικό. Καὶ στοὺς ναοὺς αὐτοὺς θὰ γίνει ξενάγηση ἀπὸ ξεναγό, ὁ ὁποῖος, φυσικά, θὰ κατατοπίσει τὰ παιδιὰ περὶ τοῦ χώρου» καὶ ὄχι μόνο περί τοῦ χώρου, ὑποθέτω ἐγὼ, ἀλλὰ πιθανότατα καὶ περὶ τῶν δογμάτων, τῆς πίστεως κλπ. κλπ. Παιδιὰ μας ὀρθόδοξα τοῦ δημοτικοῦ, εἶναι αὐτὰ πού θὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς ναοὺς αὐτούς… Κι αὐτὸ τό προσκλητήριο-προτροπή τὸ στέλνει τὸ ἐπίσημο κράτος στὰ σχολεῖα μας.
- Ξέρετε τί κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτό;
- Τὸ νὰ κάνουμε τὰ θρησκευτικὰ θρησκειολογία, δηλαδή:
- «Τί εἶναι ἡ ὀρθοδοξία παιδιά»;
- «Εἶναι μία ἀπ’ τὰ ἴδια. Ε, ὅπως ἔχουμε τοὺς βουδιστές, ἔχουμε τοὺς ἰνδουιστές, τοὺς προτεστάντες κ.λ.π. ἔτσι ἔχουμε καὶ τοὺς ὀρθόδοξους. «Μία ἀπ’ τὰ ἴδια. Διαλέξτε καὶ πάρτε. Νά, ἐγὼ θὰ σᾶς τὰ δείξω ὅλα…».
Κι ἂς λένε οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀσχολεῖσαι μὲτὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν. Ὑπάρχουν (πρέπει νά τό γνωρίζετε αὐτό) κανόνες, ποὺ ἀπαγορεύουν στοὺς ὀρθοδόξους νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

54.«Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα» (Ἐφ. 6,2-3), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


54.«Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα» (Ἐφ. 6,2-3), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 6-5-2018 (σύναξη στό Καθολικό τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης),
http://hristospanagia3.blogspot.gr/, http://www.hristospanagia.gr/