Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

«Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!!» (Λουκ. 18,24), Ὁ πλούσιος νεανίσκος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτο

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου