Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

32. Πῶς καταλαβαίνουμε τόν ἄνθρωπο τῆς ἀλήθειας καί τόν ἄνθρωπο τῆς πλάνης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη


32. Πῶς καταλαβαίνουμε τόν ἄνθρωπο τῆς ἀλήθειας καί τόν ἄνθρωπο τῆς πλάνης (Α΄ Ἰωαν. 4, 4-6), Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου καί Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς,  Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης_http://hristospanagia3.blogspot.gr

Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Γιά τίς ἀγκαλιές καί τά χάδια στά παιδιά


Γιά τίς ἀγκαλιές καί τά χάδια στά παιδιά

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, πού συκοφαντεῖται ἀπό τούς μεταπατερικούς ὡς δῆθεν χαλαρός καί ἀνεκτικός στήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία-φιληδονία, στήν πραγματικότητα δίδασκε ἀκριβῶς τά ἀντίθετα. Ἀγαποῦσε τήν κακοπάθεια γιά τόν Χριστό καί συνιστοῦσε στίς μητέρες νά σκληραγωγοῦν τά παιδιά τους, γιά νά μήν γίνουν μαλθακά. Δίδασκε νά ἀποφεύγονται οἱ ἀγκαλιές, τά φιλιά καί τά χάδια. Προέτρεπε τούς γονεῖς νά ἀγκαλιάζουν νοερά τά παιδιά τους μέ τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί τήν προσευχή, ἰδιαίτερα ὅταν κοιμοῦνται .

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Ὁ οἰκογενειακός κώδικας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.Ἡ σύλληψη

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΙΪΑ


Ὁ οἰκογενειακός κώδικας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου

Γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ παρουσίαση τῆς ὅλης ἀσκητικῆς-ἁγιοπατερικῆς θεραπευτικῆς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καί συμπληρωματικά μέ ὅσα μέχρι τώρα παρουσιάσαμε, παραθέτουμε τίς θέσεις-συμβουλές του γιά τήν οἰκογενειακή ζωή, τήν παιδοποιΐα καί τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ἐκτενέστερη μελέτη γιά τό θέμα, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, παρουσιάζουμε στό βιβλίο μας «Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ὅσιο Πορφύριο»[1]. Ἐδῶ, σύν Θεῷ, θά κάνουμε κάποιες εἰδικές ἀναφορές στά θέματα: 1) σύλληψη, 2) κυοφορία, 3) γαλουχία, 4) ἀγκαλιές, φιλιά κ.λ.π. πρός τά παιδιά καί 5) ἀλλοίωση-διαστροφή τῆς γυναικείας ψυχολογίας, διά τῆς χρήσεως ἀνδρικῶν ἐνδυμάτων (π.χ. παντελονιῶν).

 Ἡ σύλληψη
 Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἀντίθετα μέ ὅσα συκοφαντικά λέγουν γι’ αὐτόν οἱ μεταπατερικοί θολολόγοι, ἔδινε λεπτομερή οἰκογενειακό κώδικα (ἕνα εἶδος πνευματικοῦ πρωτοκόλλου) γιά τήν σύλληψη, κυοφορία καί ἐν τέλει δημιουργία μιᾶς ἅγιας ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὅσοι γονεῖς ἐνστερνισθοῦν τίς θεόσοφες ὁδηγίες του, θά ἀπολαύσουν ὑγιῆ πνευματικά τέκνα μέ ἔντονη τήν ἁγιαστική χάρη. Ὁ «ἁγιασμός ἐκ κοιλίας μητρός» τῶν παιδιῶν ξεκινᾶ ἀπό τήν ἅγια ζωή τῶν γονέων καί τήν ἐξαγιασμένη διαδικασία σύλληψης-κυοφορίας τῶν τέκνων τους.
«Ἀπόλυτο παράδειγμα ἐξαγιασμένων γονέων», παρατηρεῖ ὁ Μοναχός Ἰωάννης, «ἀποτελοῦν οἱ Ἅγιοι Γονεῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δηλαδή ὁ Ἅγιος Ἰωακείμ (=Θεός Γιατρός) καί ἡ Ἁγία Ἄννα (=Χάρις) -οἱ ὁποῖοι καθαγιασμένοι ὄντες πρόσφεραν μέ τήν ἐνδοοικογενειακή γαμική σαρκική τους συνάφεια- στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἐξαγιασμένο D.N.A. δηλαδή ὑγιή, καλή, κληρονομική σωματική προδιάθεση. Αὐτά, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μποροῦν νά τά ζήσουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι γονεῖς πού, πρίν καί κατά τόν ὀρθόδοξο γάμο τους, ἐξαγιάζονται μέ τήν ὀρθόδοξη ἀσκητική καί μυστηριακή κοινή ζωή τους -ὅσα ἁμαρτήματα καί πάθη νά ἔχουν ἀπό τήν τυχόν παρελθοῦσα ζωή τους ἤ τήν ἄρρωστη κληρονομικότητα τῶν προγόνων τους-»[2].
 Ὁ Ἅγιος Πορφύριος συνιστοῦσε πρίν τήν συνεύρεση οἱ σύζυγοι νά θυμιάσουν καί νά κάνουν μία σύντομη προσευχή[3], ὅπως τό Βασιλεῦ Οὐράνιε[4]. Μέ τόν τρόπο αὐτόν, παρατηροῦσε, δημιουργεῖται πνευματική ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία ἐπιδρᾶ καί στό ἔμβρυο πού πιθανόν νά συλληφθεῖ[5]. Κάθε στιγμή, ἀνάλογα μέ τό πρός τά ποῦ εἴμαστε προσανατολισμένοι, ἐπηρεαζόμαστε εἴτε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα εἴτε ἀπό τά πνεύματα τῆς πονηρίας[6]. Ὅταν γίνεται ἡ σύλληψη μέσα
στήν προσευχητική-πνευματική ἀτμόσφαιρα, τότε τό συλληφθέν παιδί ἔχει μία πολύ καλή βάση, γιά νά κτίσει μία ἁγιασμένη προσωπικότητα. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ σύλληψις καί ἡ ὅλη διαδικασία γίνεται μέ φυσικό τρόπο, χωρίς νά ὑπάρχει τίποτε τό παρά φύσιν, τό ἁμαρτωλό. Ὅταν ὅμως ὑπάρχουν αὐτά, τό πονηρό πνεῦμα ἐγκλωβίζει τόσο τούς γονεῖς ὅσο καί τό ἔμβρυο. Στό μέλλον τό παιδί, ὄντας φορτισμένο μέ ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά ἁμαρτωλά βιώματα τῶν γονέων του, εἶναι πολύ πιθανό νά ἐκδηλώσει φρικτές σεξουαλικές ἰδιαιτερότητες-«διαφορετικότητες»[7].

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Ἡ ἀνωτερότητα τῆς Παρθενίας

Ἡ ἀνωτερότητα τῆς Παρθενίας

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας τόν Ἀποστολικό λόγο: «εἶναι καλό στόν ἄνθρωπο νά μήν ἀγγίζει γυναίκα»[1] διδάσκει: «Τό πρῶτο καί ἀνώτερο καλό σέ κάθε ἄνθρωπο τόσο στό λαϊκό, ὅσο καί σ’ αὐτόν, πού πρόκειται νά γίνει ἱερέας, καί ὄχι μόνο σ’ ἐκεῖνον πού πρόκειται νά γίνει ἱερέας, ὅπως κάποιοι κακῶς τό ἐννοοῦν (τό ἀνωτέρω ρητό τοῦ Ἀποστόλου)· τό πρῶτο λέγω καί ὑψηλότερο (ἀνώτερο καί τελειότερο) καλό σέ κάθε ἄνθρωπο εἶναι αὐτό, τό νά μήν παίρνει καθόλου γυναίκα, ἀλλά νά φυλάττει τήν παρθενία του. Τό πιό σίγουρο ὅμως καί ἐκεῖνο, πού βοηθεῖ στήν ἀσθενή ἀνθρώπινη φύση εἶναι ὁ γάμος καί τό νά παίρνει ὁ ἄνθρωπος γυναίκα νόμιμη»[2]. Ἑπομένως, τό ἀνώτερο καί τό εὐκταῖο στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ παρθενία. Ἔτσι ζοῦσαν οἱ Πρωτόπλαστοι πρό τῆς πτώσεως. Ἔτσι θά ζοῦν καί στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅσοι θά ἀξιωθοῦν αὐτῆς. Ὅμως, ἐπειδή κάποιοι δέν θέλουν καί δυσκολεύονται, παραχωρεῖται ὁ Γάμος.
Ὁ Γάμος δέν ὑπῆρχε πρίν τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων στόν Παράδεισο. Εὐλογήθηκε, ὅμως, μετά τήν πτώση ἀπό τόν Θεό. Εἶναι μία παραχώρηση τοῦ Θεοῦ στήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία-ἀρρώστια-ἐμπάθεια, ἡ ὁποία εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη φύση μετά τήν πτώση[3]. Εἶναι σαφής ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων: Ὁ τρόπος συλλήψεως, κυοφορίας καί γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τούς δερμάτινους χιτῶνες, πού φόρεσαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα μετά τήν πτώση[4].
«Ὁ γάμος εἶναι συγγνώμη πάθους», παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «ἐνῶ ἡ ἁγνότητα εἶναι λαμπρότης..(Ὁ γάμος) Εἶχε τά πρωτεῖα στόν καιρό τοῦ νόμου καί τῶν σκιῶν· (ὅταν ὁ κόσμος ἦταν σέ νηπιακή πνευματική κατάσταση).