Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

«Ποιητής ουρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων...

 «Ποιητής ουρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀορ...: Με τα σαρκικά μάτια είναι αδύνατου να δούμε το Θεό, γιατί καθετί που δεν είναι υλικό-σωματικό δεν μπορεί να δώσει σχετικό ερέθισμα σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου